SHEQ-Мениджмънт

Safety/Security - Health - Environment - Quality

"При извършване на услугата, ние се стремим по-добре да отговорим на очакванията на нашите клиенти, в сравнение с нашите конкуренти."

Философия на основателя на фирмата
Общата система за управление обединява в единна структура онези процеси, методи и инструменти, които са необходими за изпълнението на разнообразните задачи в областите безопасност, здраве, околна среда и качество.

В екипа за SHEQ-мениджмънт има също така и служители от отдел "Управление на транспортните партньори", които поемат задачи от различни области директно и без допълнителни свързващи звена.

Основни етапи на развитие по години

Преди повече от 25 години посредством системите за управление на качеството бе положено началото на днешния SHEQ-мениджмънт.
Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат ISO 9001:2008 SHEQ-отчет 2006 SHEQ-отчет 2006 Company report 2016 Company report 2016 Сертификат ISO 14001:2004 Сертификат ISO 14001:2004

1990
Старт на изграждането на системите за управление на качеството

1992
Сертификация на качеството по ISO 9002:1987 

1995
Внедряване на система за управление на околната среда във фирмата 

1996
Изграждане на система за управление на безопасността и здравето 

1997
SQAS-Оценка на безопасността и качеството (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000
Разработване на обширна система за управление на транспортните партньори и тяхната интеграция в нашите системи за управление 

2004
Подписване на „Европейската харта за пътна безопасност“ 

2005
Обединяване на областите на отговорност "Безопасност, Здраве, Околна среда и Качество" в обща система за управление, наречена SHEQ-мениджмънт (Safety, Health, Environment, Quality). Номиниране на екип за SHEQ-мениджмънт.

2008
Изграждане на управление на сигурността и вграждане в SHEQ-мениджмънта (Safety, Security, Health, Environment, Quality - безопасност, сигурност, здраве, околна среда, качество)

2009
Присъединяване към признатата в цяла Европа Инициатива "Responsible Care" (Отговорна грижа)

2010
AEO-F сертифициране (Authorised Economic Operator Customs and Security)

2011
Начало на бизнес инициативата "Успех чрез качество"

2012
Засилване на обучението на шофьори в комбинирания транспорт (FIT) в сътрудничество с фирма DEKRA - с акценти обслужване, безопасност, укрепване на товарите

2013
Прилагане на Кодекс за поведение

2014
Първа оценка за ефективността на корпоративната социална отговорност (Corporate Social Responsibility - CSR) "Silver Level" (сребърно ниво) от ECOVADIS, глобалната платформа за рейтинг в областта на корпоративната социална отговорност.

2015
Разработка и одит на концепцията HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) за транспорт на опаковани хранителни продукти.

2016
Сертифициране на нашата система за управление на околната среда по ISO 14001:2004

Задачи на SHEQ-мениджмънта

Задачите на екипа за SHEQ-мениджмънт на LKW WALTER са специфични и разнообразни:
 • Организация и дейности:
  • Срещи на мениджмънта с Управителния съвет на всеки шест месеца
  • Тематично участие в срещи на мениджмънта на Дирекциите "Транспорт" и "Продажби"
  • Ежемесечни разговори на кръгла маса на екипа за SHEQ-мениджмънт
  • Организация и провеждане на специализирани обучения и семинари
  • Обучение на служители
  • Организация и провеждане на вътрешни одити
  • Съдействие при провеждане на външни одити (от клиенти и организации)
  • Пресертифициране на системи за управление
 • Планиране, реализация и контрол на тематични проекти (напр. изграждане на Управление на сигурността), както и привличане на други общи обслужващи отдели
 • Център за подпомагане при спешни ситуации
 • Управление на риска: анализ на инциденти, разработване на превантивни мерки
 • Подпомагане на отдел Управление на транспортните партньори
 • Участие в международни работни групи (по хармонизиране на правни норми, разработка и усъвършенстване на стандарти и др.)
 • Координация на дейностите по Корпоративна социална отговорност (Corporate Social Responsibility)

Декларации на ръководството на фирмата

 • Разлистване
  PDF
  Големина
 • Социална отговорност
  1,50 MB
 • Code of Conduct
  189 KB
 • Декларация за околната среда
  1,50 MB

Сътрудничество с организации

LKW WALTER се ангажира в участието в множество работни групи на международни организации, с цел изискванията към безопасността, здравето, околната среда и качеството, засягащи темата транспорт, да се развият и стандартизират в цяла Европа.


Допълнителна информация:

^ - Top

Тази интернет страница използва бисквитки, за да може да Ви гарантира възможно най-добър потребителски опит. Чрез използването на интернет страницата Вие се съгласявате със запаметяването на бисквитки. Допълнителна информация ще намерите тук: Условия за ползване