В нашия речник ще намерите всички важни понятия, свързани с темата транспорт. Информирайте се сега!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Международно споразумение за сухопътен транспорт на опасни товари
 • AÖSp

  Общи условия на спедиторите в Австрия (AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen)  Прилагането на Общите условия на спедиторите в Австрия (AÖSp) трябва да бъде договорено. Те уреждат правоотношенията между възложител и спедитор, както и отговорността на спедитора.

B

 • Борса за товари

  На борсата за товари (в повечето случаи онлайн) се водят преговори за товари и превози между товародатели и доставчици на транспортни услуги.

C

 • Code of Conduct

  "Code of Conduct" или "Етичен кодекс" е сборник от желателни начини на поведение в различни ситуации и връзки, за спазването на които фирмите в повечето случаи се задължават доброволно.
  Концернът WALTER GROUP е разработил собствен Code of Conduct, който служи на нашите служители и ръководни кадри като указание за техните решения и предприемачески действия.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT е нашият онлайн портал за клиенти, чрез който заявките могат да се изпълняват удобно с кликване на мишката. Други характеристики: актуален преглед на заявките и предоставяне на допълнителна полезна информация: Демо версия

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  Стандартът EN 12642 XL е понятие във връзка с укрепването на товара. Тук става дума за европейски стандарт за подсилени конструкции на надстройките на транспортните средства. XL-ремаркетата отговарят на този стандарт (подсилени надстройки). Целият автопарк от полуремаркета на LKW WALTER за комбинирани превози отговаря на стандарта EN 12642 XL.

F

 • FTL

  FTL е английското съкращение на "Full Truck Load" (комплектен товар).

G

 • GREEN transport

  "GREEN transport" е запазена марка на LKW WALTER, под която са обединени всички наши дейности за намаляване на вредните емисии при превозите.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Общи условия за съвместна работа)
  Те са основата за бъдещото сътрудничество с нашите транспортни партньори.

I

 • Инкотермс

  Инкотермс (англ. Incoterms - International Commercial Terms) са стандартизирани международни търговски клаузи. Те се съставят и издават от Международната търговска камара (актуална редакция: Инкотермс 2010). Страните (продавач, купувач) по дадена търговска сделка, могат да договорят клаузата по Инкотермс. С помощта на Инкотермс се регламентират най-важните задължения на продавача и купувача, най-вече прехвърлянето на риска и разходите за доставката.  Инкотермс

 • Интермодален морски транспорт на къси разстояния (Short Sea Shipping)

  Интермодалният морски транспорт на къси разстояния (Short Sea Shipping) означава превоз на товари по море в рамките на един континент. За LKW WALTER той е един от възможните транспортни пътища в комбинираните превози.
 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"

  LKW WALTER има сертификат за качество съгласно ISO 9001 от 1992 г. и екологичен сертификат съгласно ISO 14001 от 2016 г.  ISO Сертификат (PDF)

K

 • Канал за рулони

  Ламаринените и стоманени ролки се наричат също рулони. За да може тези рулони (ролки, които могат да тежат няколко тона) да бъдат натоварени безопасно, е необходима или съответната опаковка (стойка) или ремарке с канал за рулони.
  Вдлъбнатината е покрит канал на пода на ремаркето с дължина около 5 до 8,5 м. Ако каналът е покрит, на тези транспортни средства може да бъде натоварена всякаква друга стока.  Автомобилен парк от полуремаркета на LKW WALTER

 • Клас на двигателя (EURO 2, 3, 4, 5, 6)

  Класовете на двигателя EURO 2, 3, 4, 5 или 6 показват различните класове двигатели на товарните автомобили с ниски шумови и вредни емисии.
  LKW WALTER работи предимно с транспортни партньори с екологично оборудване от клас EURO 4.
 • Коефициент на триене µ (мю)

  Когато товарът стои върху товарната повърхност, между него и пода на полуремаркето възниква триене, което се изразява чрез коефициент на триене. Той служи за изчисляване на възможността от разместване на товара и на необходимия брой укрепващи колани.
 • Комбинирано укрепване на товара

  При комбинираното укрепване на товара се комбинират елементи от укрепването чрез плътно товарене според формата на товарното помещение и укрепването чрез пристягане към пода. Стоката се товари например плътно до челния борд и се пристяга с колани към пода. В практиката това е често използван метод за укрепване на товара.
 • Комбиниран транспорт

  За извършването на транспорт, който максимално да щади околната среда и да е съобразен с разходите, се съчетават при комбинирания транспорт различните видове превозни средства - камион, железница и кораб.

  • Влак/Кораб за основното разстояние (екологично транспортно решение)
  • Автомобилен транспорт в началото и края на процеса (гъвкаво натоварване и доставка)

  Комбиниран транспорт

 • Комплектен товар

  Комплектният товар е пълен товар на камиона, който по принцип е предназначен за един единствен получател. Международното понятие за това е "FTL" - Full Truck Load.
 • Конвенция CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR (ЧМР) е конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки. Клаузите на CMR се прилагат задължително между всички страни по договора в международния автомобилен превоз на стоки.

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, водещата борса за комплектни товари в Европа, е интернет платформа на LKW WALTER за транспортни партньори. Важното предимство на LOADS TODAY е, че транспортните партньори на LKW WALTER намират на LOADS TODAY само комплектни товари, които се възлагат и плащат от LKW WALTER.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL е английското съкращение за "Less than Truck Load" (частичен товар).

O

 • Онлайн заявка

  Онлайн изпращане на заявка чрез нашия портал за клиенти CONNECT.  Виж също CONNECT.

P

 • Плътно товарене според формата

  Плътното товарене според формата е вид укрепване на товара.

  При този метод за укрепване стоката се товари плътно и без междинни разстояния по границите на товарното помещение (плътно до челния борд, страничните капаци, колоните и т.н.).
  Плътното товарене според формата на товарното помещение в комбинация с XL-сертифицирани полуре-маркета се счита за особено ефективен метод за укрепване на товара.

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (лични предпазни средства)

  Следните задължаващи знаци разпореждат постоянната употреба на личните предпазни средства: защитна каска (EN 397), предпазни очила (EN 166/EN 166-3), антифони (EN 352), покриващо тялото облекло, светлоотразителна жилетка (EN 471), работни ръкавици (EN 388) и защитни обувки с метални бомбета (EN 20345 S1)  Видеоклип "Лични предпазни средства (ЛПС)"

 • Пристягане към пода

  Пристягането към пода е вид укрепване на товара.

  При този метод за укрепване на стоката посредством завързване към пода се повишава силата на тежестта на товара и по този начин се постига по-добро укрепване.

  Това се постига например чрез пристягане към пода с укрепващи колани.

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  През 2005 г. LKW WALTER обедини областите сигурност/здраве, околна среда и качество. През 2008 г. беше въведена системата за управление на сигурността (Security Management). Оттогава посочените теми са обединени в понятието SHEQ.  SHEQ-Мениджмънт

 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  SQAS-оценката е система, разработена от Европейския съвет на химическата индустрия (CEFIC - European Chemical Industry Council).
  Оценката трябва да се подновява редовно на 3 години и служи като инструмент за квалифициране в единна форма на качеството, безопасността (персонална и материална защита), екологичното поведение и CSR-мерките за корпоративна социална отговорност на транспортните и логистични фирми.
  LKW WALTER е оценен по SQAS за пръв път през 1995 г.

T

 • Товарни превози само с влекачи (trucking)

  Под тракинг (trucking) разбираме превоза преди или след комбинирания транспорт, тоест тегленето на полуремаркета на LKW WALTER от товарния адрес до терминала за комбиниран транспорт/пристанище, респ. от терминала за комбиниран транспорт/пристанище до разтоварния адрес.

U

 • Укрепващи колани

  Укрепващите колани служат за укрепване и обезопасяване на товара. По принцип има укрепващи колани с тресчотка с къса дръжка (сила на натягане около 350 daN) и укрепващи колани с тресчотка с дълга дръжка (сила на натягане около 500 daN).

V

 • Вариант "кръгови курсове"

  При вариант "кръгови курсове" нашите транспортни фирми пътуват постоянно "на кръг" между две страни (напр. Германия - Франция - Германия).

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (сменяеми надстройки тип ВАП)

  Сменяемите надстройки тип ВАП се използват главно в комбинирания транспорт - железопътен/шосеен.
  Сменяемите надстройки от нашия собствен автомобилен парк отговарят на високите изисквания за укрепване на товара (тест съгласно EN 12642 XL). Понастоящем използваме повече от 200 такива.  Автомобилен парк от полуремаркета на LKW WALTER

X

 • XL-полуремаркета

  За разлика от стандартното полуремарке, XL-полуремаркето има особености на конструкцията, които подпомагат положително укрепването на товара - например подсилен челен борд, 4 ключалки на вратите, подсилен брезент, най-малко 32 странични дъски, подсилена конструкция и подсилени странични щори.

  Нашият собствен автомобилен парк от полуремаркета се състои само от XL-полуремаркета.  Виж също EN 12642 XL.

^ - Top

Тази интернет страница използва бисквитки, за да може да Ви гарантира възможно най-добър потребителски опит. Чрез използването на интернет страницата Вие се съгласявате със запаметяването на бисквитки. Допълнителна информация ще намерите тук: Условия за ползване