LKW WALTER има винаги товари!

Чрез "LOADS TODAY" имате безплатен достъп и до товари от Русия за всички страни в Европа и обратно.

Вашите предимства

  • Ние говорим всички източно и западноевропейски езици.
  • Чрез "LOADS TODAY" на нашия уеб-сайт www.lkw-walter.com Вие имате достъп до най-големия европейски портал за предлагане на товари.
  • Бързо и гарантирано плащане на Вашите фактури

 

 

Товари Русия > Регистрирайте се сега!

LKW WALTER - Европа