Какво са Инкотермс (франкировка)?

Инкотермс (англ. Incoterms - International Commercial Terms) са стандартизирани международни търговски клаузи. Те се съставят и издават от Международната търговска камара (актуална редакция: Инкотермс 2010). Страните (продавач, купувач) по дадена търговска сделка, могат да договорят клаузата по Инкотермс. С помощта на Инкотермс се регламентират най-важните задължения на продавача и купувача, най-вече прехвърлянето на риска и разходите за доставката.

Какво се регламентира в Инкотермс?

С договарянето на условията на доставка между търговските партньори се изясняват преди всичко следните точки:
Мястото и времето на прехвърляне на риска при евентуално погубване на стоката (напр. щета, загуба, кражба и т.н.)


Разпределянето на разходите за доставката


Задълженията за обмитяване на износа или вноса

Какви Инкотермс (условия на доставка) съществуват?

По-долу ще намерите обобщен преглед:
Посочената информация е предоставена в съкратен вид и не отразява в пълна степен правата и задълженията на страните по договора.

Тълкуване на кодовете Инкотермс при шосеен транспорт

EXW - Ex Works = франко завода (уговорено място) (... уговорено място)

Продавачът не поема разходи по завод/склад и не носи риск. Продавачът не трябва нито да товари стоката върху получаващо транспортно средство, нито да я освобождава за износ (експортно обмитяване), ако това е необходимо.
EXW - Ex Works = франко завода (уговорено място)

FCA - Free Carrier = франко превозвача (уговорено място) (... уговорено място)

Купувачът поема разходите и риска от превозвача на мястото на експедиция. Продавачът е длъжен да натовари върху получаващо транспортно средство и ако е необходимо, да освободи стоката за износ (експортно обмитяване).
FCA - Free Carrier = франко превозвача (уговорено място)

CPT - Carriage paid to = превоз, платен до (уговорено местоназначение) (... уговорено местоназначение)

Продавачът трябва да сключи договор за превоз и поема разходите до уговореното местоназначение. Ако е необходимо, продавачът е длъжен да освободи стоката за износ (експортно обмитяване). Рисковете (загуба, повреда) носи купувачът от предаване на стоката на първия превозвач на мястото на експедиция. В случай, че е необходимо, митническата обработка по вноса трябва да се поеме от купувача!
CPT - Carriage paid to = превоз, платен до (уговорено местоназначение)

CIP - Carriage and Insurance paid to = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение) (... уговорено местоназначение)

Продавачът трябва да сключи договор за превоз и поема разходите до уговореното местоназначение. Ако е необходимо, продавачът е длъжен да освободи стоката за износ (обмитяване за износ). Продавачът сключва също и застрахователен договор срещу носените от купувача рискове (загуба, повреда). Рисковете (загуба, повреда) носи купувачът от предаване на стоката на първия превозвач на мястото на експедиция. В случай, че е необходимо, митническата обработка по вноса трябва да се поеме от купувача!
CIP - Carriage and Insurance paid to = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)

DAT - Delivered at Terminal = доставено на терминал (уговорен терминал на пристанище/местоназначение) (... уговорен терминал на пристанище/местоназначение)

Продавачът носи разходите и рисковете за доставката до уговорения терминал/местоназначение, включително разтоварването от пристигащото транспортно средство. Ако е необходимо, митническата обработка по вноса трябва да се поеме от купувача!
DAT - Delivered at Terminal = доставено на терминал (уговорен терминал на пристанище/местоназначение)

DAP - Delivered at Place = доставено на място (уговорено местоназначение) (... уговорено местоназначение)

Продавачът предоставя на купувача стоката на пристигащото транспортно средство, готова за разтоварване, на уговореното местоназначение в страната по вноса и носи рисковете до там. Митническата обработка по вноса и разтоварването се поемат от купувача!
DAP - Delivered at Place = доставено на място (уговорено местоназначение)

DDP - Delivered Duty paid = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)² (... уговорено местоназначение)

Продавачът предоставя освободената (обмитена) по вноса стока на купувача на пристигащото транспортно средство, готова за разтоварване, на уговореното местоназначение в страната по вноса и носи рисковете до там. Продавачът е длъжен да плати всички разходи и всички митнически формалности, както по износа, така и по вноса. Разтоварването се поема от купувача!
DDP - Delivered Duty paid = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)²
² В случай, че страните искат от задълженията на продавача при вноса на стоката да бъдат изключени някои възникващи разходи (като напр. ДДС), това трябва да бъде направено чрез съответното изрично допълнение в договора за покупко-продажба (оригинален цитат от Инкотермс 2000) или трябва да се използва DAP.

Допълнителна информация:

^ - Top

Тази интернет страница използва бисквитки, за да може да Ви гарантира възможно най-добрия потребителски опит. Чрез кликване върху "Приемане" Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Ако искате да изключите определени бисквитки, кликнете на тук. Допълнителна информация за това как използваме Вашите данни ще намерите в нашите Условия за ползване и Указания за защита на данните.

Приемане